Blog Banner

Be part of it!....Byddwch yn rhan o'r gemau!

12th January 2012


The London 2012 Games are coming to Cardiff ...and YOU can be part of it!

Become an ‘Ambassador’ with the Cardiff Host Council Ambassadors and be part of the 2012 Olympic & Paralympic Games.

Cardiff will be playing host to Olympic football matches and Pre-Games Training Camps for a number of Olympic & Paralympic teams. We will be welcoming thousands of spectators and athletes from across the world and we want to make their time in Cardiff, and their experience of the Olympic & Paralympic Games the best possible – our “Ambassadors” will play a key role in doing this.

Getting involved couldn’t be easier, simply register here at www.sport-cardiff-vsb.com and complete the online application.

 

Mae Gemau Llundain 2012 yn dod i Gaerdydd.... a gallwch CHI fod yn rhan ohonynt!

Dewch yn "Llysgennad" gyda Rhaglen Llysgenhadon Cyngor Caerdydd a dewch yn rhan o Gemau Olympaidd a Pharalympaidd 2012.

Mae Caerdydd wedi cael ei ddewis fel lleoliad pêl-droed Olympaidd a Gwersyll Hyfforddiant Cyn y Gemau ar gyfer nifer o dimau Olympaidd a Pharalympaidd. Byddwn yn croesawu miloedd o wylwyr a athletwyr o ar draws y byd a rydym ni moen i amser nhw yng Nghaerdydd, a’u profiad o’r Gemau Olympaidd a Pharalympaidd bod y gorau posib – mi fydd ei’n “llysgenhadon” yn chwarae rôl allweddol gyflawni hyn.

Mae dod yn rhan yn hawdd, cofrestrwch yn fan hyn www.sport-cardiff-vsb.com a chwbwlhewch y ffurflen cais ar lein.